Anna Jaskulska

Gabinet psychologiczny

Wykształcenie  • Szkoła Analizy transakcyjnej w Poznaniu – ukończony drugi rok całościowego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty w nurcie analizy transakcyjnej
  • mgr psychologii – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr filologii angielskiej - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • przygotowanie pedagogiczne – Collegium da Vinci w Poznaniu

Ponadto regularnie biorę udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych z obszaru psychoterapii oraz szkoleniach z analizy transakcyjnej oraz innych podejść psychoterapeutycznych, w tym Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach czy pracy z ciałem.  

Doświadczenie


  • Praca z osobami dorosłymi z zaburzeniami nastroju (takimi jak depresja, choroba afektywna- dwubiegunowa), zaburzeniami nerwicowymi (fobie, kompulsje), zaburzeniami psychotycznymi oraz zaburzeniami osobowości
  • Praca z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną oraz z całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm i zespół Aspergera)
  • Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego oraz rozwijania umiejętności społecznych
  • Praca indywidualna w dziećmi w młodszym wieku szkolnym obejmująca poprawę samooceny, budowanie i utrzymywanie relacji rówieśniczych oraz rozwój funkcji poznawczych
  • Praca z osobami dorosłymi i nastolatkami w kryzysie (żałoba, ciężka choroba własna lub osoby bliskiej, trudna sytuacja rodzinna)